archiwum wolności

Ziemia przemyska i region

1967-1997

działalność opozycyjna i inicjatywy obywatelskie

cz. I

Historia
Od Redakcji
Historia
Historia
Od Redakcji

HISTORIA – Powojenny portret opozycyjnego Przemyśla

Współczesny Przemyśl należy do niepospolitych miast Rzeczypospolitej. nie tylko dlatego, że w pojałtańskiej rzeczywistości realnie symbolizuje i przypomina współczesnym południowo-wschodnie Kresy, do których zawsze przynależał, ale także

»

Szanowni Czytelnicy! Oddajemy Państwu pierwszą redakcję portalu internetowego Archiwum Wolności. Słowami kluczowymi są tu: opozycja, wolność, solidarność, patriotyzm, kultura niezależna, walka, konserwatyzm, poświęcenie, sprawiedliwość, człowieczeństwo, filozofia

»

HISTORIA – Powojenny portret opozycyjnego Przemyśla

Współczesny Przemyśl należy do niepospolitych miast Rzeczypospolitej. nie tylko dlatego, że w pojałtańskiej rzeczywistości realnie symbolizuje i przypomina współczesnym południowo-wschodnie Kresy, do których zawsze przynależał, ale także dlatego,

»

Szanowni Czytelnicy! Oddajemy Państwu pierwszą redakcję portalu internetowego Archiwum Wolności. Słowami kluczowymi są tu: opozycja, wolność, solidarność, patriotyzm, kultura niezależna, walka, konserwatyzm, poświęcenie, sprawiedliwość, człowieczeństwo, filozofia

»

HISTORIA – Powojenny portret opozycyjnego Przemyśla

Współczesny Przemyśl należy do niepospolitych miast Rzeczypospolitej. nie tylko dlatego, że w pojałtańskiej rzeczywistości realnie symbolizuje i przypomina współczesnym południowo-wschodnie Kresy, do których zawsze przynależał, ale także

»
Od Redakcji

Szanowni Czytelnicy! Oddajemy Państwu pierwszą redakcję portalu internetowego Archiwum Wolności. Słowami kluczowymi są tu: opozycja, wolność, solidarność, patriotyzm, kultura niezależna, walka, konserwatyzm, poświęcenie, sprawiedliwość, człowieczeństwo, filozofia

»
Wyróżnione
Wywiady
Publikacje
Wyróżnione
Wywiady
Publikacje

Ks. Stanisław Czenczek

Przemyskie „Okopy św. Trójcy” Ks. prałat Stanisław Czenczek (Od 1980 roku do chwili obecnej pełni funkcję sędziego Sądu Metropolitalnego w Przemyślu, a od roku 2004 także Sądu Biskupiego w Kamieńcu Podolskim. Twórca Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Przemyskiej. W 1969 roku,

»

Wojciech Mikuła

Rozmowa odbyła się 7 września 2022 roku w siedzibie tygodnika „Życie Podkarpackie”. Tygodnik powstał w 1967 roku jako „Życie Przemyskie”, pod obecną nazwą działa od 1999 roku. Ukazuje się na terenie byłego województwa przemyskiego w powiatach: jarosławskim, lubaczowskim, przemyskim i przeworskim. AB: Celem mojej dzisiejszej

»

I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność”województwa przemyskiego w 1981 r Artur Brożyniak

»

„Spojrzenia Przemyskie” były miesięcznikiem wydawanym przez Przemyskie Towarzystwo Kulturalne od grudnia 1989 roku do kwietnia 1993 roku. Zespół

»

Ks. Stanisław Czenczek

Przemyskie „Okopy św. Trójcy” Ks. prałat Stanisław Czenczek (Od 1980 roku do chwili obecnej pełni funkcję sędziego Sądu Metropolitalnego w Przemyślu, a od roku 2004 także Sądu Biskupiego w Kamieńcu Podolskim. Twórca Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Przemyskiej. W 1969 roku,

»

Wojciech Mikuła

Rozmowa odbyła się 7 września 2022 roku w siedzibie tygodnika „Życie Podkarpackie”. Tygodnik powstał w 1967 roku jako „Życie Przemyskie”, pod obecną nazwą działa od 1999 roku. Ukazuje się na terenie byłego województwa przemyskiego w powiatach: jarosławskim, lubaczowskim, przemyskim i przeworskim. AB: Celem mojej dzisiejszej

»

I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność”województwa przemyskiego w 1981 r Artur Brożyniak

»

„Spojrzenia Przemyskie” były miesięcznikiem wydawanym przez Przemyskie Towarzystwo Kulturalne od grudnia 1989 roku do kwietnia 1993 roku. Zespół redakcyjny tworzyli: Dorota Mech, Andrzej Cieszyński (strona graficzna), Ryszard Głowacki, Zygmunt Grzesiak, Jan Jarosz, Marek Kuchciński, Józef Kurylak, Wojciech Mikuła, Paweł Niemkiewicz, Mariusz Olbromski, Artur Wilgucki. Współpracowali m.in. Jacek Szwic, Halina Zahel, Jan Musiał, Marek Horwat, Mirosław Kocoł, Mariusz Grzęda.

»
Wywiady

Ks. Stanisław Czenczek

Przemyskie „Okopy św. Trójcy” Ks. prałat Stanisław Czenczek (Od 1980 roku do chwili obecnej pełni funkcję sędziego Sądu Metropolitalnego w Przemyślu, a od roku 2004 także Sądu Biskupiego w Kamieńcu Podolskim. Twórca Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Przemyskiej. W 1969 roku,

»

Wojciech Mikuła

Rozmowa odbyła się 7 września 2022 roku w siedzibie tygodnika „Życie Podkarpackie”. Tygodnik powstał w 1967 roku jako „Życie Przemyskie”, pod obecną nazwą działa od 1999 roku. Ukazuje się na terenie byłego województwa przemyskiego w powiatach: jarosławskim, lubaczowskim, przemyskim i przeworskim. AB: Celem mojej dzisiejszej

»
Publikacje

I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność”województwa przemyskiego w 1981 r Artur Brożyniak

»

„Spojrzenia Przemyskie” były miesięcznikiem wydawanym przez Przemyskie Towarzystwo Kulturalne od grudnia 1989 roku do kwietnia 1993 roku. Zespół

»
Strych Kulturalny

„Strych Kulturalny” wydawaliśmy w Przemyślu od 1988 roku, w wydawnictwie domowym, w nakładzie od 100 egzemplarzy pierwszego numeru. Jego celem było dokumentowanie spotkań, dyskusji, wydarzeń

»

WSTĘP Strych kojarzy się z miejscem tajemniczym, nieco ukrytym przed przypadkowym gościem. Jednocześnie budzi zaciekawienie tym, co skrywa, jest obietnicą czegoś zakazanego, oazą rzeczy, myśli,

»
Wspomnienia

Andrzej Koperski

W bardzo trudnym  powojennym okresie w  rodzinnym domu, w szkole, najważniejszym pouczeniem wychowawczym było: żyj w prawdzie, bądź sprawiedliwy i wrażliwy na drugich, odważnie głoś swoje zdanie, abyś żył w wolnośc

»

Autoportret Helen

Różne i pokrętne są drogi dzieł sztuki zanim trafią do jakiejś kolekcji – to stara, banalna prawda. Na wystawę środowiska kultury niezależnej „spotkań strychowych”, otwartą

»

Jan Jarosz

Trudno jest uniknąć podejrzenia o chęć wejścia w szeregi samochwalców, którzy naginając nieco historię, chcą przywdziać szaty bohatera. Ponieważ w tamtych właśnie czasach byłem osobą

»

Krzysztof Dybciak

Przyjąłem propozycję napisania niniejszego tekstu, żywiąc nadzieję, iż moje wspomnienia o ludziach i sprawach

»

Licznik odwiedzin strony

N/A
Przejdź do treści