archiwum wolności

Historia

Przemyskie Towarzystwo Kulturalne (1990–2000)

Budowanie niepodległości Transformacja ustrojowa dała możliwość swobodnej i niezależnej działalności społecznej. W 1990 r. z inicjatywy Marka Kuchcińskiego i grupy jego przyjaciół powstało Przemyskie Towarzystwo Kulturalne (PTK), które było bezpośrednim następcą środowiska kultury niezależnej z lat 80. Prezesem PTK został Kuchciński, wiceprezesem Artur Wilgucki, a skarbnikiem – Zygmunt Grzesiak. Jako cel Towarzystwa określono wspieranie twórczości w dziedzinie kultury, nauki i

Czytaj więcej »

HISTORIA – Powojenny portret opozycyjnego Przemyśla

Współczesny Przemyśl należy do niepospolitych miast  Rzeczypospolitej. nie tylko dlatego, że w pojałtańskiej rzeczywistości  realnie symbolizuje i przypomina współczesnym południowo-wschodnie Kresy, do których zawsze przynależał, ale także dlatego, że przez wieki  dźwigał niemały ciężar historii Rzeczypospolitej.

Czytaj więcej »

PŁOMIEŃ – heroiczny czyn Ryszarda Siwca (z archiwum Adama Macedońskiego)

Dorastając w latach powojennej traumy po faktycznej klęsce, bo pozornym przecież wyzwoleniu, przyjmowaliśmy „małą stabilizację” PRL z coraz głębszą rezygnacją – nawet kiedy wstrząs społeczny roku 1956 w Polsce czy powstanie węgierskie zrodziły ożywcze nadzieje na początek prawdziwego  wyzwolenia z komunistycznej opresji. Szybko przerodziły się one w marazm bezsilnych. Tak też przyjęliśmy w większości kolejną (po węgierskiej) inwazję sowiecką na

Czytaj więcej »

WYBORY 1989 r.

Wybory 1989. Jak skreślić przeciwnika Rok 1989 to przede wszystkim wybory czerwcowe. Choć nie w pełni wolne, choć związane z wieloma kompromisami, to jednak niosące ogromną nadzieję i energię. W nastawionym antykomunistycznie Przemyślu nie było problemów ze zbiorem podpisów pod solidarnościową listą. Mimo wątpliwości co do ustaleń okrągłego stołu, ludzie wierzyli, że nadejdą nowe, dobre czasy. Poprzednia niechęć do głosowania

Czytaj więcej »

Przemyskie Towarzystwo Kulturalne (1990–2000)

Budowanie niepodległości Transformacja ustrojowa dała możliwość swobodnej i niezależnej działalności społecznej. W 1990 r. z inicjatywy Marka Kuchcińskiego i grupy jego przyjaciół powstało Przemyskie Towarzystwo Kulturalne (PTK), które było bezpośrednim następcą środowiska kultury niezależnej z lat 80. Prezesem PTK został Kuchciński, wiceprezesem Artur Wilgucki, a skarbnikiem – Zygmunt Grzesiak. Jako cel Towarzystwa określono wspieranie twórczości w dziedzinie kultury, nauki i

Czytaj więcej »

HISTORIA – Powojenny portret opozycyjnego Przemyśla

Współczesny Przemyśl należy do niepospolitych miast  Rzeczypospolitej. nie tylko dlatego, że w pojałtańskiej rzeczywistości  realnie symbolizuje i przypomina współczesnym południowo-wschodnie Kresy, do których zawsze przynależał, ale także dlatego, że przez wieki  dźwigał niemały ciężar historii Rzeczypospolitej.

Czytaj więcej »

PŁOMIEŃ – heroiczny czyn Ryszarda Siwca (z archiwum Adama Macedońskiego)

Dorastając w latach powojennej traumy po faktycznej klęsce, bo pozornym przecież wyzwoleniu, przyjmowaliśmy „małą stabilizację” PRL z coraz głębszą rezygnacją – nawet kiedy wstrząs społeczny roku 1956 w Polsce czy powstanie węgierskie zrodziły ożywcze nadzieje na początek prawdziwego  wyzwolenia z komunistycznej opresji. Szybko przerodziły się one w marazm bezsilnych. Tak też przyjęliśmy w większości kolejną (po węgierskiej) inwazję sowiecką na

Czytaj więcej »

WYBORY 1989 r.

Wybory 1989. Jak skreślić przeciwnika Rok 1989 to przede wszystkim wybory czerwcowe. Choć nie w pełni wolne, choć związane z wieloma kompromisami, to jednak niosące ogromną nadzieję i energię. W nastawionym antykomunistycznie Przemyślu nie było problemów ze zbiorem podpisów pod solidarnościową listą. Mimo wątpliwości co do ustaleń okrągłego stołu, ludzie wierzyli, że nadejdą nowe, dobre czasy. Poprzednia niechęć do głosowania

Czytaj więcej »
Przejdź do treści