archiwum wolności Europy Karpat

Archiwum Wolności EUROPY KARPAT

Szanowni Państwo!

Niniejsza edycja portalu kontynuuje gromadzenie materiałów, rozszerzając obszar zainteresowań na całą Europę Karpat. Pragniemy zbierać materiały źródłowe, dotyczące współczesnej historii, ludzi (społeczeństw, instytucji) oraz ważnych wydarzeń, które miały miejsce w Europie Środkowej, także o charakterze lokalnym i regionalnym; ukazujące  proces   budowania wolności przez ludzi wówczas w pełni aktywnych lub  naocznych obserwatorów zachodzących zmian, którzy aktualnie angażują się w działalność publiczną.

Zbierane materiały są związane z konferencjami Europa Karpat – inicjatywą rozpoczętą na przełomie XX i XXI wieku (Zielone Karpaty), gdzie omawiane były – i wciąż są – różne aspekty aktywności społeczeństw i Ludzi Wolności zaangażowanych w proces zmian w Europie Środkowej. Doświadczenie to jest wspólnym dziedzictwem, które wymaga szerszego upowszechnienia i upamiętnienia.

Planowanym efektem tych prac będą nagrane i spisane wspomnienia (rozmowy) świadków minionych i obecnych czasów. Zbierane też będą materiały archiwalne, zdjęcia, publikacje, archiwalia udostępnione przez instytucje oraz osoby prywatne. Materiały te zostaną opublikowane na portalu Archiwum Wolności Europy Karpat oraz wydane w publikacji książkowej o tej samej nazwie.

Uprzejmie zapraszamy wszystkich Państwa do współpracy i współtworzenia niniejszego portalu, bowiem dotyczy on spraw, w których wszyscy uczestniczymy.

Redakcja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przejdź do treści