archive of freedom

Memories

Andrzej Koperski

W bardzo trudnym powojennym okresie w rodzinnym domu, w szkole, najważniejszym pouczeniem wychowawczym było: żyj w prawdzie, bądź sprawiedliwy i wrażliwy na drugich, odważnie głoś swoje zdanie, abyś żył w wolnośc

Read more "

Autoportret Helen

Różne i pokrętne są drogi dzieł sztuki zanim trafią do jakiejś kolekcji – to stara, banalna prawda. Na wystawę środowiska kultury niezależnej „spotkań strychowych”, otwartą w Przemyślu 15 lipca 2023 roku, w ostatniej chwili trafił – przywieziony z Krakowa – zestaw prac Adama Macedońskiego, a tylko zasygnalizowany został wówczas skromniutki autoportret Helen Ganly. Choć na tejże wystawie zaprezentowany był rysunkowy portret Marka Kuchcińskiego wykonany przez tę artystkę w 1988 roku. Autoportret Helen powstał nieco później, już po upadku komuny. A było to tak. Któregoś dnia  spotkałem na przemyskim rynku Helen i „Młynka” (czyli Janusza Młynarskiego z którym pracowałem kiedyś w paru

Read more "

Jan Jarosz

It is difficult to avoid the suspicion of wanting to join the ranks of self-aggrandizers who, bending history a bit, want to put on the robes of a hero. Since in those very days I was a young person, a high school student, a student, a young teacher, it is easier for me to describe this period, standing somewhat on the sidelines. Although I took a direct part in many of the recalled undertakings of the Przemyśl opposition, I can, keeping a little distance, bear witness to them. I met many of the real heroes of that time, people who showed courage and steadfastness. I also learned about the actions of the security police - what they were able to do to people, breaking their resumes, private and professional lives, condemning them to imprisonment, exclusion. When I see some of the former UB functionaries and leaders of the

Read more "

Janusz Czarski

Z Januszem Czarskim rozmawia Aleksander Busz Zdjęcia z archiwum Janusza Czarskiego Rozmowa z Januszem Czarskim odbyła się listopadzie 2022 roku w Centrum Kulturalnym w Przemyślu. AB: Jak wyglądała Pańska działalność opozycyjna? JC: Moja działalność opozycyjna zaczyna się właściwie na KUL-u. Wcześniej był pewien epizod w średniej szkole. Na początku lat 70. był taki zwyczaj w Przemyślu polegający na tym, że w witrynach sklepów, szczególnie tych usytuowanych przy ulicy Franciszkańskiej i Kazimierzowskiej, były umieszczane tablice zwane tableau, gdzie były zdjęcia absolwentów szkół i nauczycieli. Pewnego razu, była to sobota (to nie była moja inicjatywa, była to inicjatywa kolegi i koleżanki, byłem

Read more "

Grażyna Niezgoda

There is also a beautiful archive that I have somewhere, photos taken by Wladyslaw Szulc from Sanok, a photographer, given to me by his daughter, which I need to find. There is also an important publication entitled: "25 x Slonne", superbly done by Tadeusz Nuckowski

Read more "
Skip to content