archivio della libertà

I ricordi

Andrzej Koperski

W bardzo trudnym  powojennym okresie w  rodzinnym domu, w szkole, najważniejszym pouczeniem wychowawczym było: żyj w prawdzie, bądź sprawiedliwy i wrażliwy na drugich, odważnie głoś swoje zdanie, abyś żył w wolnośc

Per saperne di più "

Autoportret Helen

Różne i pokrętne są drogi dzieł sztuki zanim trafią do jakiejś kolekcji – to stara, banalna prawda. Na wystawę środowiska kultury niezależnej „spotkań strychowych”, otwartą w Przemyślu 15 lipca 2023 roku, w ostatniej chwili trafił – przywieziony z Krakowa – zestaw prac Adama Macedońskiego, a tylko zasygnalizowany został wówczas skromniutki autoportret Helen Ganly. Choć na tejże wystawie zaprezentowany był rysunkowy portret Marka Kuchcińskiego wykonany przez tę artystkę w 1988 roku. Autoportret Helen powstał nieco później, już po upadku komuny. A było to tak. Któregoś dnia  spotkałem na przemyskim rynku Helen i „Młynka” (czyli Janusza Młynarskiego z którym pracowałem kiedyś w paru

Per saperne di più "

Jan Jarosz

Difficile evitare il sospetto di una volontà di entrare nella schiera degli sbruffoni che, piegando un po' la storia, vogliono vestire i panni dell'eroe. Perché a quel tempo ero un giovane, un liceale, uno studente, un giovane insegnante, mi è più facile descrivere questo periodo a distanza. Sebbene abbia preso parte direttamente a molte delle citate iniziative dell'opposizione di Przemyśl, posso, tenendomi un po' a distanza, testimoniarle. Ho incontrato molti veri eroi di quei tempi, persone che hanno mostrato coraggio e fermezza. Ho anche conosciuto l'azione della polizia segreta, cosa potrebbe fare alle persone, rompendo biografie, vite private e professionali, condannandole al maltrattamento, all'esclusione. Quando vedo alcuni degli ex funzionari e leader di UB

Per saperne di più "

Janusz Czarski

Z Januszem Czarskim rozmawia Aleksander Busz Zdjęcia z archiwum Janusza Czarskiego Rozmowa z Januszem Czarskim odbyła się listopadzie 2022 roku w Centrum Kulturalnym w Przemyślu. AB: Jak wyglądała Pańska działalność opozycyjna? JC: Moja działalność opozycyjna zaczyna się właściwie na KUL-u. Wcześniej był pewien epizod w średniej szkole. Na początku lat 70. był taki zwyczaj w Przemyślu polegający na tym, że w witrynach sklepów, szczególnie tych usytuowanych przy ulicy Franciszkańskiej i Kazimierzowskiej, były umieszczane tablice zwane tableau, gdzie były zdjęcia absolwentów szkół i nauczycieli. Pewnego razu, była to sobota (to nie była moja inicjatywa, była to inicjatywa kolegi i koleżanki, byłem

Per saperne di più "

Grażyna Niezgoda

C'è anche un bellissimo archivio che ho da qualche parte, fotografie scattate da Władysław Szulc di Sanok, un fotografo, datemi da sua figlia, che devo ritrovare. Esiste anche un'importante pubblicazione intitolata: "25 x Słonne", realizzata in modo eccellente da Tadeusz Nuckowski.

Per saperne di più "
Vai al contenuto