archiv svobody

Sešity "Kulturní podkroví

"Kulturní Strych jsme vydávali v Przemyślu od roku 1988, v domácím nakladatelství, v nákladu 100 výtisků prvního čísla. Jejím cílem bylo dokumentovat setkání, diskuse, akce, které vznikaly mimo státní cenzuru, rozvíjet společenské prostředí svobodného myšlení, k němuž nezávislá kultura přirozeně směřovala. V roce 1986 se po jednom ze setkání s Krzysztofem Dybciakem na téma polské emigrantské literatury zrodila myšlenka vydávat časopis - svědectví "Strych Kulturalny".

"Obsah časopisu se nejčastěji zabýval současnými problémy a tvorbou, často narážel na otázky svobody. Sáhli jsme do minulosti, abychom "oprášili životy našich předků", ale také abychom si položili otázky, od těch zásadních o smyslu a hodnotě lidského života až po ty praktické: jak žít, jak změnit depresivní realitu. Neptali jsme se, zda má cenu něco dělat, ale jak: jak vybudovat naši svobodu. Aby nám hosté půdních setkání pomohli v tomto hledání, přiblížili nám diskuse, které probíhají v současném světě, vyprávěli nám o řízení svobodných států, o lidech v politice, umění; o duchovnu, literární tvorbě, hudbě nebo malířství. Brzy jsme si uvědomili, že bez znalosti mechanismů politického života v demokratickém státě a činnosti státních institucí bude budování nového modelu života v Polsku neefektivní." (Marek Kuchciński)

.

.

Z ENCYKLOPEDIE SOLIDARITY IPN...

"Kulturní podkroví", podtitul: "Literárně-umělecký časopis", kulturní časopis vydávaný nepravidelně (zamýšlen jako čtvrtletník) v Przemyślu 1988-1990, 1994, 1996; vyšlo 5 čísel (1988-1990 3 čísla), formát A4, obj. 36-80 s., 1988-1989

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/21551,Strych-Kulturalny.html?search=468863462344

.

Ročník 1 podzim 1988 - Odkaz (13,7 MB)

.

Sešit 2 Jaro 1989 - Odkaz (9,6 MB)

.

Sešit 3 Zima 1990 - Odkaz ( 9,0 MB)

.

Sešit 4 Jaro 1994 - Odkaz (8,2 MB)

.

Sešit 5 Jaro 1996 - Odkaz (8,0 MB)

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít na obsah