archiv svobody

Dokumenty

Tragický případ Mieczyslawa Rokitowského

Mieczysław Aleksander Rokitowski, narozen 11. prosince 1935 v Przemyślu, zemřel 3. dubna 1982 v Załęże u Rzeszowa. Vystudoval Technickou školu geodetickou v Jaroslawi. https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18384,Rokitowski-Mieczyslaw-Aleksander.html .

"

Případ bratra Maxmiliána

Do podzemní činnosti byli zapojeni i řeholní bratři. Na tisku a distribuci podzemních letáků se podílel mimo jiné františkánský řeholník Maxmilián (Eugeniusz Szelepiński), který dostával objednávky na tisk mimo jiné od

"
Soukromé
IPN
Další
Přejít na obsah