Archiv der Freiheit

Przemyśl und die Region

1967-1997

Oppositionsarbeit und Bürgerinitiativen

cz. I

Geschichte
Von der Redaktion
Geschichte
Geschichte
Von der Redaktion

Liebe Leserinnen und Leser Wir stellen Ihnen die erste Ausgabe des Webportals Freedom Archive zur Verfügung. Die Schlüsselwörter sind hier: Opposition, Freiheit, Solidarität, Patriotismus, unabhängige Kultur, Kampf, Konservatismus, Opfer, Gerechtigkeit, Menschlichkeit, Philosophie

"

GESCHICHTE - Ein Nachkriegsporträt der Opposition Przemysl

Współczesny Przemyśl należy do niepospolitych miast Rzeczypospolitej. nie tylko dlatego, że w pojałtańskiej rzeczywistości realnie symbolizuje i przypomina współczesnym południowo-wschodnie Kresy, do których zawsze przynależał, ale także dlatego,

"

Liebe Leserinnen und Leser Wir stellen Ihnen die erste Ausgabe des Webportals Freedom Archive zur Verfügung. Die Schlüsselwörter sind hier: Opposition, Freiheit, Solidarität, Patriotismus, unabhängige Kultur, Kampf, Konservatismus, Opfer, Gerechtigkeit, Menschlichkeit, Philosophie

"
Von der Redaktion

Liebe Leserinnen und Leser Wir stellen Ihnen die erste Ausgabe des Webportals Freedom Archive zur Verfügung. Die Schlüsselwörter sind hier: Opposition, Freiheit, Solidarität, Patriotismus, unabhängige Kultur, Kampf, Konservatismus, Opfer, Gerechtigkeit, Menschlichkeit, Philosophie

"
Ausgewählt

Ks. Jan Pępek

 „Dla mnie, młodego księdza, to było wielkie przeżycie” (Wywiad z ks. Janem Pępkiem, byłym kapelanem „Solidarności” w Przemyślu) Jacek Borzęcki: -Jak to się stało, że młody wikariusz z przemyskiej parafii na Kmieciach został kapelanem podziemnej „Solidarności”? Ks. Jan Pępek: -To

"

Andrzej Koperski

W bardzo trudnym powojennym okresie w rodzinnym domu, w szkole, najważniejszym pouczeniem wychowawczym było: żyj w prawdzie, bądź sprawiedliwy i wrażliwy na drugich, odważnie głoś swoje zdanie, abyś żył w wolnośc

"
Interviews
Veröffentlichungen
Ausgewählt

Krzysztof Dybciak

Przyjąłem propozycję napisania niniejszego tekstu, żywiąc nadzieję, iż moje wspomnienia o ludziach i sprawach

"

Andrzej Mazur

Im März 2008 organisierte Präsident Lech Kaczyński eine Gedenkveranstaltung zum 40. Jahrestag des März 1968.

"

Krzysztof Dybciak

Przyjąłem propozycję napisania niniejszego tekstu, żywiąc nadzieję, iż moje wspomnienia o ludziach i sprawach

"

Andrzej Mazur

Im März 2008 organisierte Präsident Lech Kaczyński eine Gedenkveranstaltung zum 40. Jahrestag des März 1968.

"
Interviews
Veröffentlichungen

Krzysztof Szczurko

Aleksander Busz: Panie Krzysztofie, proszę opowiedzieć naszym czytelnikom Pana historię związaną z czasami PRL-u. Jak Pan pamięta tamten czas? Krzysztof Szczurko: W 1998 roku wyprowadziłem się z Przemyśla do takiej magicznej wioski pod nazwą  Cieszyna w  Gminie Frysztak, w powiecie strzyżowskim. To jest

"

Maciej Szymanowski

Wywiad z Maciejem Szymanowskim, historykiem i hungarystą, wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu w Budapeszcie, dziennikarzem (m.in. byłym redaktorem czeskiego tygodnika „Respekt”), dyplomatą, byłym dyrektorem Instytutów Polskich w Budapeszcie i Pradze, aktualnie członkiem Rady Programowej Instytutu Europy Środkowej, oraz dyrektorem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej

"

Die erste Generalversammlung der Delegierten der Gewerkschaft Solidarität der Region Przemysl im Jahr 1981 Artur Brożyniak

"

"Ansichten von Przemysl" war eine Monatszeitschrift, die von Dezember 1989 bis April 1993 von der Przemysler Kulturgesellschaft herausgegeben wurde. Team

"

Krzysztof Szczurko

Aleksander Busz: Panie Krzysztofie, proszę opowiedzieć naszym czytelnikom Pana historię związaną z czasami PRL-u. Jak Pan pamięta tamten czas? Krzysztof Szczurko: W 1998 roku wyprowadziłem się z Przemyśla do takiej magicznej wioski pod nazwą  Cieszyna w  Gminie Frysztak, w powiecie strzyżowskim. To jest

"

Maciej Szymanowski

Wywiad z Maciejem Szymanowskim, historykiem i hungarystą, wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu w Budapeszcie, dziennikarzem (m.in. byłym redaktorem czeskiego tygodnika „Respekt”), dyplomatą, byłym dyrektorem Instytutów Polskich w Budapeszcie i Pradze, aktualnie członkiem Rady Programowej Instytutu Europy Środkowej, oraz dyrektorem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej

"

Die erste Generalversammlung der Delegierten der Gewerkschaft Solidarität der Region Przemysl im Jahr 1981 Artur Brożyniak

"

"Ansichten von Przemysl" war eine Monatszeitschrift, die von Dezember 1989 bis April 1993 von der Przemysler Kulturgesellschaft herausgegeben wurde. Das Redaktionsteam bestand aus: Dorota Mech, Andrzej Cieszyński (Grafikseite), Ryszard Głowacki, Zygmunt Grzesiak, Jan Jarosz, Marek Kuchciński, Józef Kurylak, Wojciech Mikuła, Paweł Niemkiewicz, Mariusz Olbromski, Artur Wilgucki. Zu den Mitarbeitern gehören Jacek Szwic, Halina Zahel, Jan Musiał, Marek Horwat, Mirosław Kocoł, Mariusz Grzęda.

"
Interviews

Krzysztof Szczurko

Aleksander Busz: Panie Krzysztofie, proszę opowiedzieć naszym czytelnikom Pana historię związaną z czasami PRL-u. Jak Pan pamięta tamten czas? Krzysztof Szczurko: W 1998 roku wyprowadziłem się z Przemyśla do takiej magicznej wioski pod nazwą  Cieszyna w  Gminie Frysztak, w powiecie strzyżowskim. To jest

"

Maciej Szymanowski

Wywiad z Maciejem Szymanowskim, historykiem i hungarystą, wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu w Budapeszcie, dziennikarzem (m.in. byłym redaktorem czeskiego tygodnika „Respekt”), dyplomatą, byłym dyrektorem Instytutów Polskich w Budapeszcie i Pradze, aktualnie członkiem Rady Programowej Instytutu Europy Środkowej, oraz dyrektorem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej

"
Veröffentlichungen

Die erste Generalversammlung der Delegierten der Gewerkschaft Solidarität der Region Przemysl im Jahr 1981 Artur Brożyniak

"

"Ansichten von Przemysl" war eine Monatszeitschrift, die von Dezember 1989 bis April 1993 von der Przemysler Kulturgesellschaft herausgegeben wurde. Team

"
Der kulturelle Dachboden

Der "Kulturelle Dachboden" wurde ab 1988 in Przemyśl in einer Heimpublikation mit einer Auflage von 100 Exemplaren der ersten Ausgabe veröffentlicht. Ihr Zweck war die Dokumentation von Treffen, Diskussionen, Veranstaltungen

"

EINLEITUNG Der Dachboden wird mit einem geheimnisvollen Ort assoziiert, der dem zufälligen Besucher etwas verborgen bleibt. Gleichzeitig weckt sie die Neugier auf das, was sie verbirgt; sie ist ein Versprechen auf etwas Verbotenes, eine Oase der Dinge, der Gedanken,

"
Erinnerungen

Andrzej Koperski

W bardzo trudnym  powojennym okresie w  rodzinnym domu, w szkole, najważniejszym pouczeniem wychowawczym było: żyj w prawdzie, bądź sprawiedliwy i wrażliwy na drugich, odważnie głoś swoje zdanie, abyś żył w wolnośc

"

Autoportret Helen

Różne i pokrętne są drogi dzieł sztuki zanim trafią do jakiejś kolekcji – to stara, banalna prawda. Na wystawę środowiska kultury niezależnej „spotkań strychowych”, otwartą

"

Jan Jarosz

Man kann sich nur schwer des Verdachts erwehren, sich in die Riege der Selbstverherrlicher einreihen zu wollen, die sich durch ein wenig Verbiegen der Geschichte in das Gewand eines Helden hüllen wollen. Denn gerade in diesen Zeiten war ich ein Mensch

"

Krzysztof Dybciak

Ich habe das Angebot, diesen Text zu schreiben, in der Hoffnung angenommen, dass meine Erinnerungen an Menschen und Themen

"

Besucherzähler

K.A.
Zum Inhalt springen