archív slobody

Marek Zazula

Marek Zazula

Začnem svoje spomienky z čias, keď sa v roku 1986 celá naša spoločnosť zhromaždená okolo Mareka Kuchcińského vybrala na odhalenie pamätníka kardinálovi Stefanovi Wyszyńskému v Komańczi. V septembri 1986 ho odhalil kardinál Glemp. Chceli sme, aby pomník pripomínal kardinálovu internáciu na tomto mieste. Bol vytesaný vďaka Krzysiekovi a Baśke Kaniewskim, ktorí zdokumentovali kostoly postavené v diecéze Przemyśl a mali so sochárom „dohody“.

Na odhalenie sme sa viezli na Marekovej dobrosrdečnej Toyote. Nie každý mal auto a keďže každý chcel ísť, bol som napríklad v kufri. Nasledovali sme biskupa Tokarczuka, lebo vtedy nás domobrana nekontrolovala.

Pamätám si, ako mi Krzysztof Sawicki povedal, že každý cíti úctu k biskupovi Tokarczukovi. Esbecja si dala dole čiapky a uklonila sa...

Bol jedným z najmúdrejších kňazov, rátali s ním v celej krajine. O audienciu u neho hľadali opozičníci ako Kornel Morawiecki a Jacek Kuroń.

Cítili ste podporu zo strany Cirkvi? Ako to vyzeralo?

Poviem vám to na príklade konkrétnych situácií: výstavy Človek – Boh – Svet, ktoré sme organizovali vo františkánskom podzemí. Biskup Tokarczuk veril, že také veci by sa mali robiť, že by sa mali organizovať výstavy, umelecké stretnutia, premietania filmov a na získanie podpory stačilo len odvolanie sa na neho alebo jeho telefónne číslo, napríklad na Miodowu ulicu. Vďaka kúrii sa výstavy z kostola sv. Krzyża z Varšavy, prišli navštíviť aj mnohí umelci, recenzenti a lektori. Nemožno zabudnúť ani na finančnú podporu, veď exponáty bolo treba previezť z hlavného mesta do Przemyślu a späť a na to sme nemali peniaze. Dobré vzťahy sme mali aj so saleziánmi, kde som viedol zbor. Keď nám Lech Wałęsa po konzultácii pridelil Onyszkiewicza, hlavné príhovory, Januszove prednášky, sa konali v saleziánskom kostole. Kanadská televízia BBC prišla na Dni kresťanskej kultúry. Veľa ľudí prišlo na výstavy organizované v kostoloch Przemyśl. Malo to veľký libertariánsky význam. Prišli ľudia z Poľska aj zo zahraničia, ktorí museli niekde prespať. Niektorí spali v kostoloch, iní na súkromí. Keď sme do DKCh pozvali osem ľudí z Bornus Consort Warszawa, museli niekde prespať. Stalo sa, že u benediktínok, kde sa koncert konal, boli duchovné cvičenia a sestry kostol nesprístupnili. Predstavte si, že všetci títo ľudia spali v mojom dome: osem roľníkov na matracoch, ja a moja matka - v dvoch izbách. Boli to časy plné spontánnosti.

Samozrejme, cirkev nám poskytla duchovnú podporu. Homílie biskupa boli veľmi silné, najmä tie v Čenstochovej alebo vo Varšave. Farári boli zapojení do umeleckých aktivít, do pomoci ľuďom, napríklad farmárom, ako nám môžu povedať Marek Kuchciński a Jan Karuś, ktorí sa v tom čase výrazne angažovali v týchto iniciatívach. Bolo to mimoriadne povznášajúce.

Veľa ľudí zdôrazňovalo, že napriek starostlivosti Cirkvi, napriek konzervatívnemu prostrediu neexistuje cenzúra.

Samozrejme. Nehrali sme hrubé činy, neboli sme čudáci, pôsobili sme na úrovni, dôverovali sme si, bez prekážok, mali sme úplnú slobodu.

Patrili sme medzi tých pár šťastlivcov, ktorí mali možnosť vypočuť si prednášky takých vzácnych hostí, akými sú prof. Zdzisław Najder, fascinovaný moreplavcom Conradom-Korzeniowskim. V Krachel v Przemyśli bolo sanatórium, kam sme ho zobrali s Marekom. Takmer ruina potom povedal, že rodičia Conrada Korzeniowského sa v meste liečili na tuberkulózu a on tam bol spolu s rodičmi ako dieťa.

Krátko nato, začiatkom 90. rokov, navštívil Przemyśl poradca prezidentov Spojených štátov amerických prof. Zbigniew Brzeziński, ktorý v Kultúrnom centre načrtol pravidlá komunistického systému a možnosti jeho prekonania. Brzeziński mal prednášku o politickej stránke, teda o odchode zo systému, ktorý vtedy kolaboval.

Myslím, že veľvyslanca Marka Brzezinského by sa dotklo, keby dnes počul nahrávku svojho otca.

Človek nevie odpustiť sám sebe. Čo sa týka Brzezińských, stále je tam chata, kde bývali. Keď bol Zbigniew s nami, prišiel tam a spomenul...

Aj dnes by to bola skvelá udalosť, nieto vtedy...

Skutočne bolo nepravdepodobné, že by do Przemyślu prišiel poradca prezidenta USA. Bolo to veľmi povznášajúce, dávalo to ľuďom nádej, nielen mysliteľom. Pamätám si, že o pár dní bolo stretnutie aj s Kuroňom, ktorý o nás hovoril.

A o čom bola Kurońova rozprávka?

V klube Metalowiec stále hovoril o zmierení s úradmi. Nikdy som s tým nesúhlasil. Veril som, že ak je niečo čierne alebo biele, neexistuje žiadna možnosť rozhovoru. Priznal som, čo povedal biskup Tokarczuk počas jednej zo svojich krásnych homílií pre milicionárov: Ak sa bijete do pŕs a hovoríte, že ste urobili chyby, odpustite nám – sme schopní to pochopiť. A ak také gesto neexistuje, nie je možné sa s tým ničomníkom ani porozprávať. To je ako keby ste sa teraz rozprávali s Putinom, ktorý sa nestará o sankcie a pokračuje vo vraždení.

Profesor Piekałkiewicz, politológ svetového formátu, prišiel aj s manželkou, ktorú sme volali teta Mojra.

Prečo "teta"?

Jeho manželka bola veľmi komunikatívna, taká milá, rýchlo sa s nami spriatelila. Zelenina z Marekovej záhradky im veľmi chutila. Vo Varšave predal svoje paradajky a peniaze minul na výstavy a pomoc ľuďom. Podkrovná spoločnosť bola občas hladná, museli ste im dať niečo iné ako zeleninu. Potom som piekol napríklad kačku. Piekałkiewiczovci radi pili zrazené mlieko a Marek im priniesol špeciálne baktérie, aby si ich mohli vyrobiť v Štátoch, kde bolo všetko také sterilné, že sa to tam nedalo.

Veľa „cudzincov“.

Marek Kuchciński chcel sledovať tok a potom navrhol koncepciu univerzity v Przemyśli, založenú na lektoroch z rôznych univerzít sveta, ako Piekałkiewicz, Zdzisław Najder, s poslancami Margaret Tchatcher, s ktorými sme mali kontakty a vďaka ktorým dokázali sme vytvoriť takúto univerzitu. Myšlienka v skutočnosti stroskotala, keď sa vojvodom stal Jasiek Musiał, pretože vsadil na miestnych obyvateľov z krakovského Rzeszowa. Väčšina z nás tieto myšlienky podporovala, predpokladali vyššiu úroveň, ale Jasio bol tvrdohlavý.

mMali sme veľké šťastie, že sme mohli pozorovať iný, slobodný svet. Na povalu chodili západní umelci, napr. Helen Ganly, Edward Robinson, stretnutia s ktorými vyústili napríklad do Krížovej cesty v Tarnawce a Helen sa zúčastnili na prednáškach počas Dní kresťanskej kultúry. Pre našich umelcov to boli veľmi zaujímavé a inšpiratívne veci.

Počas stanného práva sa konali Dni kresťanskej kultúry. Pracoval som v Rzeszowskej filharmónii, odkiaľ som mal papier, že sa môžem po 22. hodine vrátiť do Przemyśla, aby ma nechytili milície a posraté komunistické služby... Mal som prístup na konzulát, do Małgorzaty Lamont. Z Krakova do Przemyślu som v puzdre na violončelo nosil filmy na kazetách, ktoré sa premietali počas DKCh. Doručil som ich do kostola, ale aj tam si musel dávať pozor. Napokon z asi tucta ľudí v seminári bola väčšina náhradníkov.

Jedného dňa sa vraciam vlakom z Lipska do Przemyślu, ktorý nikdy neodišiel načas. V Krakove mal byť o 20. hodine a v Przemyśli 23., samozrejme, že prišiel veľmi neskoro. Keď som išiel zo stanice, na lavičke pri Mickiewiczovom pomníku stáli štyria-piati vojaci ZOMO, pušky mali opreté o lavičku... Myslím, že je koniec sveta, ak ma chytia, urobia ma. otvorte puzdro, uvidia kazety...

Ale keďže ma videli schádzať z hory, neostáva mi nič iné, len ísť. Idem okolo nich a jeden opitý hovorí: Te, hudobník, poď sem...

A čo chceli? Zahrali by ste si ich?

NIE Naliali mi pohár vodky a prinútili ma vypiť. Keď som to urobil, povedali, že môžem ísť domov. Mal som obrovský strach, ale našťastie to skončilo vtipne. Ich nadriadení im nariadili nočné hliadkovanie v meste a oni len popíjali.

Po jednej z výstav Človek - Boh - Svet sme zostali s Marekom sami. Hovorím mu: Už nechoď domov, choď k rodičom, máš sto metrov. Nechcel a ráno sa od jeho otca dozvedám, že Mareka vyzdvihli. Okamžite sa teda začala akcia: Išiel som za kňazom Krzywińským, ktorý bol kuriálnym pokladníkom, informoval biskupa a už počas prvých omší v kostole bolo oznámené, že Mareka zatkli. Na druhý deň sme mali otvárať DKC, boli tam prednášky, napríklad prezidenta Zväzu poľských spisovateľov Jana Józefa Szczepańského, mal prísť Jacek Fedorowicz, museli sme si s ním vybaviť financie a ja som nemal. predstavu o tom. Ukázalo sa, že Andrzej Kucharski, ktorý už nežije, mal niekde vo Výbore solidarity ukryté nejaké peniaze v úžľabine a všetko sa nejako stalo. Dozvedám sa nasledovné: že Jacek Fedorowicz jazdil na kajaku cez rieku San, zatiaľ čo Szczepański sa tam dostal zvláštnymi kanálmi, pretože príchod vtedy zabránila Bezpečnostná služba, ktorá kontrolovala Żurawicu, pri vchode do Krasiczynu.

Vtedy ste necítili vážnosť situácie, nebolo to bezstarostné, ale nebolo to ani také úbohé. Spoločnosť výtvarných umelcov, sochárov a umelcov, ktorých bolo v Przemyśli dosť, nebáli sa. V Marekovom podkroví sme boli takmer každý deň, každý deň sa niečo plánovalo.

Takže spoločnosť ľudí, ktorí sú slobodní v duchu...

S Marekom sme sa stretli v roku 1981 v hudobnej škole, kam chodil so svojou sestrou. Bol tam Hendrixov kult, Janis Joplin, Jesus Superstar, všetci títo ľudia chceli ísť na hudobnú školu. Od nás tam išli aj Andrzej Mazur, Wojtek Tarczynski, Krystyna Prońko.

Stále ma otravovali, aby som bol vo filharmónii šmejd, hovorili im, aká je nálada, občas ma pomrvili, ale nič sa nedozvedeli. Raz Józek Kurylak nazval policajtov menami. Bol to solídny kamarát, perfektne sme si rozumeli, jeho človek.

Všetko bolo cenzurované, ale ako som už povedal, keď sa to konalo pod záštitou cirkvi, maličkári sa báli. Boli, samozrejme, prípady „odvážnych“. Raz dôstojník SB, ktorý nahrával stretnutie, rozbil diktafón a začal zavýjať. A žiadne sprisahanie... Bolo to vtipné, hoci sa to preňho mohlo skončiť tragicky, ľudia mu vtedy mohli ublížiť.

A posledná otázka – o vašom postoji k prírode. Všimol som si, že väčšina ľudí, s ktorými sa rozprávam a ktorí bojujú za slobodu, má veľmi blízko k prírode.

Všetci sme, až na pár výnimiek, chodili po horách. Od základnej školy som bol spojený s pohorím Bieszczady, až po ruské hranice. To by mohlo budovať aj postoj k úradom, a to: z Przemyślu išiel varšavský vlak do Zagórze, ktorý prešiel niekoľko kilometrov územím Sovietskeho zväzu. Okná boli natreté bielou farbou, v Krościenku nastupovali sovietski vojaci a vojak so psom chodil okolo celého vlaku a kontroloval nás. Cukríky pre deti sme hádzali z okna. Išli sme vlakom, nie autami, len aby sme Rusom vzdorovali.

Na Rozsypaniec sme prekročili hraničný priechod, trochu sme provokovali...

Raz sme s Marekom Kuchcińskim, jeho dcérou a Jurkom Pióreckým išli do Wetliny, išli sme k Lutkovej útulni, už končila horská borovica, bola taká fujavica, že nebolo vidieť ani na meter. Potom si pil vodu z potoka, jedol ovocie priamo z kríkov...

Zbigniew Brzezinski: Przemyśl je moje rodné mesto. Poľsko je vnímané ako krajina, kde sa v posledných rokoch úspešne realizovalo veľa projektov – odpovedal profesor. – Poliaci si cenia dve veci. V prvom rade úspešná politická transformácia a efektívne fungovanie demokratického systému. Druhou záležitosťou, vďaka ktorej Poliaci získavajú kladné body na medzinárodnej scéne, je ekonomika. Úspechy posledného desaťročia urobili z Poľska ekonomicky prosperujúcu krajinu ("Dziennik Polski")
V tomto dome na ul. Sienkiewicz, rodina Brzezińských žila v Przemyśli, foto: Norbert Zietal

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Preskočiť na obsah